GARANCIJA

Za trajnu radost na Vašim ogradama i kapijama

Garancija na aluminijske ograde i kapije je 10 godina! Ostali detalji i uslovi na upit!

Općenito
Garantni rok se primjenjuje od datuma ugradnje/preuzimanja
Za profesionalnu ugradnju garantuje firma koja je istu izvršila odn. za štetu koja proizlazi iz njihovog rada.
Garancija u vidu pogrešne isporuke ili oštećenja, mora se odmah prijaviti u pisanom obliku, uključujući i fotografije.
Oštećenja nastala prilikom transporta, potrebno zabilježiti na otpremnici u polju „Oštećenja“, detaljan opis, datum, Vaš potpis i potpis vozača.

Garancija se ne priznaje u slijedećim slučajevima:
• neblagovremena pismena prijava kvara proizvoda
• nepravilno rukovanje proizvodom prilikom transporta (važi za lično preuzimanje)
• nepravilna montaža koja je prouzrokovala posljedice oštećenja proizvoda
• nepravilno održavanje proizvoda, kao što je podešavanje okova
• nepravilno održavanje površina proizvoda, korištenje agresivnih ili otapajućih sredstava koja sadrže kiseline ili alkohol te djeluju abrazivno, korištenje neprikladnih traka za zaštitu, kontakt sa alkalnim supstancama kao što su kamenac ili cement, disperzija soli
• izazivanje mehaničkih oštećenja proizvoda
• prekoračenje relevantnih normi opterećenja proizvoda
• oštećenja nastala djelovanjem većih sila (npr. oluja, poplave, udar leda, zemljotres)

KONTAKT

Autorsko pravo © 2023. Sva prava pridržana. 
IMPRESSUMZaštita podatakaOUP